როგორ შევამოწმოთ ვალი საზღვარგარეთ ფრენის წინ

უცხო ქვეყნებში გამგზავრებამდე მგზავრებს, რომლებსაც აქვთ სესხები და სხვა ვალდებულებები სამთავრობო უწყებების წინაშე, ურჩევენ შეამოწმონ დავალიანება და ქვეყნიდან გასვლის შესაძლო შეზღუდვები.

ეს განჭვრეტა საშუალებას მისცემს გამორიცხოს გაუთვალისწინებელი სირთულეები, რომლებიც წარმოიქმნება "არ გამგზავრებული" მგზავრებისათვის საბაჟო და პასპორტის კონტროლის გავლისას.

დებიტორებს, რომლებსაც აქვთ სესხის დავალიანება, გადაუხდელი ჯარიმები, გადასახადები, ალიმენტი ან საცხოვრებელი და კომუნალური დავალიანება, ემუქრებათ ქვეყანაში დარჩენის რისკი და სასწრაფოდ შეცვალონ საჰაერო მოგზაურობის გეგმები. სტატიაში ჩვენ გეტყვით, შესაძლებელია თუ არა საზღვარგარეთ თვითმფრინავით ფრენა, თუ თქვენ გაქვთ სავალო ვალდებულებები, სად უნდა გაარკვიოთ ვალის ოდენობა, როგორ მოიხსნათ შეზღუდვები.

დაუშვებენ თუ არა მათ საზღვარგარეთ აღმასრულებლებისგან დავალიანებით ან სესხებით
აეროპორტის საბაჟო სამსახურს უფლება აქვს უარი თქვას მგზავრზე ფრენაზე მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში. უპირველეს ყოვლისა, ფრენაზე უარის საფუძველია დოკუმენტი, კერძოდ სასამართლოს გადაწყვეტილება ვალის სავალდებულო შეგროვების შესახებ, რუსეთის ფედერაციის ფარგლებს გარეთ გამგზავრების შეზღუდვით.

დავალიანების ოდენობას მნიშვნელობა არ აქვს. ბოლო წლებში მრავალი სახელმწიფო და ფინანსური ინსტიტუტი მიმართა სასამართლოს იურიდიული და ფიზიკური პირებისგან ვალების შეგროვების აღსასრულებლად, მაშინაც კი, თუ ვალის ოდენობა ძლივს აღწევს 1,500-2,000 რუბლს. აღმასრულებლების თქმით, გასული წლის განმავლობაში, დიდი რაოდენობის საქმე გაიხსნა მოვალეების მიმართ გადაუხდელი ჯარიმებით, გადაუხდელი სესხებითა და ალიმენტის დავალიანებით 5000 რუბლის ან მეტი ოდენობით.

საჰაერო მგზავრობაზე უარის მიზეზი ასევე არის სასამართლოში შედგენილი სააღსრულებო ფურცლის მიხედვით დავალიანების გადახდის თავიდან აცილება. ანუ მანდატურებმა უკვე შეატყობინეს მოვალეს დავალიანების სასწრაფოდ დაფარვის აუცილებლობის შესახებ განსაზღვრულ ვადაში, მაგრამ მოვალე თვითონვე გაურბის გადახდას საფუძვლიანი მიზეზის გარეშე.

საზღვარგარეთ გამგზავრება შეუძლებელია, თუ მანდატურმა უკვე მიიღო ოფიციალური გადაწყვეტილება არ დაეტოვებინა კონკრეტული მოქალაქე, რომელსაც აქვს დავალიანება სახელმწიფო ან ფინანსურ ინსტიტუტებთან. მოვალეების შესახებ ინფორმაცია ავტომატურად იგზავნება აეროპორტის სერვერზე, ამიტომ არ არის რთული მგზავრის ამოცნობა, რომელიც თავს არიდებს თავის ვალდებულებებს. ჩვენ ასევე გირჩევთ გაეცნოთ აღმასრულებლის დავალიანებებს: მიეცემათ თუ არა მათ ფრენა რუსეთში.

როგორ გავარკვიოთ ვალი გამგზავრებამდე
იმისათვის, რომ ხელი არ შეუშალონ საჰაერო მოგზაურობის საკუთარ გეგმებს და არ დაკარგონ ფული შეძენილი ბილეთისთვის, რომელიც შეიძლება „დაიწვას“ რუსეთიდან გაუსვლელად, მოგზაურებს ურჩევენ წინასწარ იკითხონ სხვადასხვა ორგანოს შესაძლო ვალების შესახებ.

თქვენ შეგიძლიათ გაიგოთ მიმდინარე ვალების შესახებ ინტერნეტის გამოყენებით. სააღსრულებო წარმოებათა ფედერალური სამსახურის ოფიციალურ ვებგვერდს აქვს სპეციალური განყოფილება, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ ზუსტი ინფორმაცია დაწყებული სააღსრულებო წარმოების არსებობის ან არყოფნის შესახებ.

ინფორმაციის მისაღებად თქვენ უნდა შეიყვანოთ თქვენი პირადი მონაცემები, მიუთითოთ რეგისტრაციის მისამართი და დაბადების თარიღი. მომსახურება უფასოა. განაცხადის დამუშავების დრო წუთზე ნაკლებია.

თუ მოქალაქეს აქვს დავალიანება სააღსრულებო წარმოების დაწყებისთანავე, ყველა მონაცემი დავალიანების ოდენობის შესახებ და დაფარვის დეტალები გამოჩნდება საიტზე. დოკუმენტის დაბეჭდვა და გადახდა შესაძლებელია ქვეყნის დატოვების შეზღუდვის მოხსნის მიზნით.

თქვენ ასევე შეგიძლიათ გაიგოთ თქვენი დავალიანების შესახებ საჰაერო მიმოსვლის შესახებ სახელმწიფო სერვისების ვებსაიტზე თქვენს პირად ანგარიშზე ან სპეციალური სერვისების გამოყენებით, რომლებიც ინტერნეტით აწვდიან ინფორმაციას გადახდების მიმდინარე შეფერხებების შესახებ.

როგორ მოვიშოროთ შეზღუდვები
ქვეყნიდან გასვლის შეზღუდვის მოხსნისათვის აუცილებელია ვალის მთლიანი თანხის გადახდა და გადახდის ქვითრების მიწოდება აღმასრულებლისათვის, რომელიც კონკრეტული მოქალაქის საქმეს განაგებს. სპეციალისტი, მიღებული დოკუმენტის საფუძველზე, ჩაიწერს დავალიანების გადახდის ფაქტს და მოხსნის შეზღუდვას რუსეთის ფედერაციიდან გასვლის შესახებ. აკრძალვა მოიხსნება 24 საათის განმავლობაში, მაგრამ ინფორმაცია ამ საკითხზე აეროპორტის სერვერებს გადაეგზავნება მხოლოდ 2 კვირაში.

როდესაც გეგმავთ ფრენას უცხო ქვეყნებში, გადაიხადეთ თქვენი არსებული ვალები რაც შეიძლება ადრე. ასეთი წინდახედულობა საშუალებას მოგცემთ დროულად იფრინოთ არჩეული მიმართულებით და არ ჩაშალოთ პირადი გეგმები.


© 2021 Restour.ru ყველა უფლება დაცულია.